Image

Ανάλυση Απαιτήσεων

Έχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απαιτείται, ξεκινάμε το έργο καταρτώντας μια λίστα όλων των προδιαγραφών που θα οδηγήσουν στο ιδανικό αποτέλεσμα.  Οι προδιαγραφές αυτές μπορεί να είναι τεχνολογικές, επιχειρηματικές, λειτουργικές, να σχετίζονται με τη μορφή, το κόστος, το χρόνο απόσβεσης κ.ά. και στόχο έχουν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες του έργου. Είναι μια διαδικασία που καταδεικνύει αρχικά τα σημεία που πρέπει να εστιάσουμε και κατόπιν τις αλλαγές και βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε η ιστοσελίδα σας να έχει το κατάλληλο ύφος και να μπορεί να κινηθεί άκρως ανταγωνιστικά έναντι άλλων παρόμοιου αντικειμένου. Η ανάλυση απαιτήσεων συχνά υποτιμάται, είναι όμως απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου, αφού εξασφαλίζει καλύτερη οργάνωση και λειτουργικότητα προλαμβάνοντας παράλληλα χρονοβόρες διορθώσεις (με άμεσο αντίκρισμα στη μείωση του κόστους). Έτσι η ιστοσελίδα ικανοποιεί τον ιδιοκτήτη παραμένοντας ταυτόχρονα φιλική προς το χρήστη.
Image

Σχεδίαση και Ανάπτυξη

Αφού προσδιορίσουμε τα δυνατά σημεία και τις ανάγκες της ιστοσελίδας σας, προχωράμε στην επιλογή του κατάλληλου CMS (πχ πλατφόρμα Joomla) για την κατασκευή της, την επιλογή ενός έτοιμου template ή την κατασκευή ενός custom template (κατά παραγγελία), την επιλογή ειδικού κώδικα (εφόσον απαιτείται) και τέλος στον προσδιορισμό των στόχων του έργου.
Λαμβάνοντας υπόψιν καθ' όλη τη διαδικασία τις συνεχείς εξελίξεις της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις των χρηστών, στόχος είναι μια ιστοσελίδα πλήρως λειτουργική και ανταγωνιστική, που ταυτόχρονα δε στερείται απλότητας και ευελιξίας. Γι’ αυτό δημιουργούμε ένα εύχρηστο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, που σας παρέχει μεγάλη ευκολία τόσο στη διαχείριση της ιστοσελίδας σας όσον αφορά το υλικό της (φωτογραφίες, κείμενα, video), όσο και στην επεξεργασία της ακόμα και σε σχεδιαστικό επίπεδο. Επιπλέον, επειδή στην εποχή μας η πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται από πληθώρα ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές, tablets, smartphones), φροντίζουμε η ιστοσελίδα να διαμορφώνεται ιδανικά σε κάθε μέγεθος οθόνης έτσι ώστε η παρουσίασή της να παραμένει πλήρως αποδοτική σε κάθε περίπτωση!
Image
Image
Image

Ολοκλήρωση και Παράδοση

Έχοντας ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο την κατασκευή και επεξεργασία του έργου,  προχωράμε σε πολλούς και λεπτομερείς ελέγχους λειτουργικότητας μέχρι το αποτέλεσμα να είναι άρτιο και η ιστοσελίδα έτοιμη για χρήση. Βασική αρχή της εταιρείας μας είναι η τήρηση του χρονικού πλαισίου: γνωρίζοντας ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, σας κοινοποιούμε από την αρχή της συνεργασίας μας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, που περιλαμβάνει όχι μόνο την ημερομηνία ολοκλήρωσης και παράδοσης της ιστοσελίδας αλλά και ενδιάμεσες αναφορές για την εξέλιξη και τα στάδια κατασκευής της. Εργαζόμενοι τηρώντας αυστηρά αυτά τα deadlines, σας παρέχουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των εργασιών και καταλήγουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα!
Image

Υποστήριξη

Ο ρόλος μας δεν τελειώνει με την παράδοση του έργου -αντίθετα είμαστε στη διάθεσή σας και για την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας σας. Έχοντας την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε απρόοπτο που μπορεί να προκύψει καθώς και να προχωρήσουμε σε ενδεχόμενες βελτιώσεις που κριθούν απαραίτητες. Η ασφάλεια της ιστοσελίδας σας ειναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της στον ανταγωνιστικό χώρο του διαδικτύου. Επιλέξτε άμεσα το πακέτο υποστήριξης που σας καλύπτει και προστατέψτε τις πωλήσεις και τους πελάτες σας!
Η υποστήριξη που παρέχουμε είναι 4 σημείων:
• τακτικά αντίγραφα ασφαλείας (backup)
• ενημερώσεις ασφαλείας και βελτιστοποίησης (updates)
• καθαρισμός από ιούς (εντοπισμός κακόβουλου λογισμικού → άμεση ειδοποίηση σας και παρέμβαση → απομάκρυνση και εξυγίανση)
Image
Η περιήγησή σας στον ιστότοπο συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τη χρήση cookies.
Ok